Spełniamy wszystkie wymogi systemu HACCP,
jak również posiadamy Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2009
na nasze usługi