http://pralniakaror.com.pl/uploads/images/odziez-robocza-pralnia.jpg

Pranie oraz czyszczenie
odzieży roboczej

System działania serwisu

Przy założeniu, że każdy pracownik otrzymuje raz w tygodniu komplet czystej odzieży roboczej, dobieramy odpowiednią odzież i przygotowujemy trzy komplety dla każdego pracownika. Nasz transport raz w tygodniu przywozi do Klienta czystą odzież i zabiera brudną:


Schemat obiegu odzieży
[schemat.png]


Schemat cyklu obiegu odzieży roboczej
[cykl-obiegu.png]
Sześć etapów obiegu kompletu odzieży w cyklu serwisowania:
  • I ETAP - jeden z dostarczonych kompletów jest w użyciu
  • II ETAP - przez tydzień odzież ulega zabrudzeniu
  • III ETAP - po tygodniu odzież wymieniana jest na czysty komplet
  • IV ETAP - odebrana odzież zostaje wyprana
  • V ETAP - wyprana odzież poddana zostaje weryfikacji i naprawie
  • VI ETAP - wyprany i naprawiony komplet dostarczony jest do użytku